Tuesday, April 20, 2010

Muzik Gamelan
Sejarah / Latar belakang

Gamelan di Malaysia mula bertapak di Riau Lingga di Johor dan kemudian ke Pahang dan akhir sekali ke Terengganu menurut tradisi dan ceritanya. Gamelan yang mula berkembang di Pahang dalam tahun 1800 sama seperti yang terdapat di Istana Yam Tuan Muda Riau di Pulau Penyengat. Keadaan demikian berlaku kerana dalam masa yang berkenaan daerah Johor, Pahang dan Terengganu berada di bawah pengaruh Riau Lingga atau Johor Riau.
Sultan Terengganu yang pertama Sultan Zainal Abidin 1 (memerintah dalam tahun 1726 – 1734) ialah keturunan Bendahara Johor Paduka Raja Tun Habib Abdul Majid. Bendahara Johor yang ke 19 mangkat dalam tahun 1696 dan saudaranya yang tua Tun Sulung kemudiannya diangkat menjadi Sultan Johor bergelar Sultan Abdul Jalil bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah diangkat menjadi Raja dalam pemerintahan Bendahara mulai dari Bendahara Tun Tahir dari Johor hingga kepada Wan Ahmad yang kemudiannya mengangkat dirinya menjadi Sultan Pahang memerintah 1863 – 1914.
Dua dari putera puteri Sultan Ahmad telah berkahwin dengan dua orang Raja dari Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin III (1881 – 1918) dan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Pada tahun 1972 kerajaan negeri Terengganu telah mengambil berat terhadap perkembangan Gamelan dan berhasrat menjadikan kesenian itu sebagai sebahagian daripada kegiatan kerajaan. Satu kumpulan telah ditubuhkan dengan nama Joget Gamelan Setia Usaha Kerajaan Terengganu (SUKTRA) yang dipengerusikan oleh Dato Setiausaha Kerajaan Terengganu.
Pada tahun 1980, Universiti Kebangsaan Malaysia telah mengambil Muzik Gamelan sebagi anak angkat untuk mengekalkan kesenian dan tradisi tersebut bagi generasi akan datang. Setiap upacara rasmi seperti Konvokesyen dari lain-lain Muzik Gamelan adalah kesenian utama yang dipersembahkan dalam majlis tersebut. Bagi para pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia yang mengikuti kursus Ko-kurikulum Muzik Gamelan salah satu kursus yang perlu di ikuti.

No comments:

Post a Comment